Close
Close
Browse Categories
 Follow Your Favorites!
NotificationsSign in to get custom notifications of new products!Free League Publishing
Forbidden Lands   Remove Search Term
Advanced Search

pixel_trans.gif
 
 Hottest Titles
Forbidden Lands
pixel_trans.gif
pixel_trans.gif
pixel_trans.gif
Products found in this section... Sort by: 
 Title    Publisher    Price  
Forbidden Lands - The Bitter Reach Map & Cards Pack

Forbidden Lands - The Bitter Reach Map & Cards Pack


This pack for the Forbidden Lands roleplaying game contains player aids designed for use with the Bitter Reach campaign module. Contents: A large color map of the Bitter Reach A sheet of stickers for adventure sites and gravestones – transforming the map into a living, permanent chronicle of your adventures Fourteen custom playing cards for unique...   [click here for more]
Free League Publishing  $4.99 $3.34

Add to DriveThruRPG.com Order  
Forbidden Lands Core Game

Forbidden Lands Core Game


Round the beggar from Varassa all sat in a ring, and by the campfire they sat and heard his song. And about walkers and wolfkin and every terrible thing, and of his fear he sang to them all night long: “There is something beyond the mountains, beyond the howls beyond the mist, there is something behind the veils, behind hearts cold as stone. Hearken,...   [click here for more]
Free League Publishing  $24.99 $16.74

Add to DriveThruRPG.com Order  
Forbidden Lands Quickstart

Forbidden Lands Quickstart


Round the beggar from Varassa all sat in a ring, and by the campfire they sat and heard his song. And about walkers and wolfkin and every terrible thing, and of his fear he sang to them all night long: “There is something beyond the mountains, beyond the howls beyond the mist, there is something behind the veils, behind hearts cold as stone. Hearken,...   [click here for more]
Free League Publishing   FREE 

Buy Now  
Forbidden Lands: Card Deck

Forbidden Lands: Card Deck


This box contains 55 high quality custom cards designed for the Forbidden Lands roleplaying game. The beautifully illustrated cards describe magical artifacts, mounts, and maneuvers in combat. The cards supplement play and enhance your experience. The deck contains: 22 Artifact Cards 8 Mount Cards 14 Combat Cards 10 Initiative Cards 1 Reference Card ...   [click here for more]
Free League Publishing  $4.99 $3.34

Add to DriveThruRPG.com Order  
Forbidden Lands: Crypt of the Mellified Mage

Forbidden Lands: Crypt of the Mellified Mage


Lit by guttering candles, the timeworn saint’s shrine still reeks of burnt offerings. Plaster dust floats in the still air as you smash away a mosaic depicting a wondrous healer tending wounds with a honeyed touch – eyes become bright and clear, limbs vital rather than withered, the dead rise from their graves and dance about him. As the mural crumbles beneath your determined blows, a blackened...   [click here for more]
Free League Publishing  $9.99 $6.69

Add to DriveThruRPG.com Order  
Forbidden Lands: Raven's Purge

Forbidden Lands: Raven's Purge


It is said that the first six elves of the Forbidden Lands – the ones who planted the trees, drew the furrows of the rivers and gave the animals their home – after completing their mission, had their rubies gathered in the royal crown, Stanengist, the name of which means “The Hanging Stones.” In the crown they rested deservedly, but at the same time, kept watch over their creation and gave...   [click here for more]
Free League Publishing  $17.99 $12.05

Add to DriveThruRPG.com Order  
Forbidden Lands: The Bitter Reach

Forbidden Lands: The Bitter Reach


In the southern lands, elders speak of cold storms from the north. Cursed voices borne on the icy winds whisper of secrets from ages past that would plunge realms and kin into ruin if only someone could understand these ancient words. They are the desperate confessions of the lost. They are the legends of the Bitter Reach. Deep beneath its frozen surface, creatures told of only in the...   [click here for more]
Free League Publishing  $19.99 $13.39

Add to DriveThruRPG.com Order  
Forbidden Lands: The Spire of Quetzel

Forbidden Lands: The Spire of Quetzel


Wind dies. Pale grass grows in spirals. Lichen forms blurred iridescent sigils on cracked stone. Black trees curl their trunks and crook their branches as if bowing. The Spire is driven through the skin of the world like a pin through curling paper. With every step toward the tower, it writhes and warps like a hallucination. It seems infinitely tall, like something in a dream. There is...   [click here for more]
Free League Publishing  $9.99 $6.69

Add to DriveThruRPG.com Order  
Svärdets sång - Bittermarken

Svärdets sång - Bittermarken


I söderns länder talas det om en storm som hotar från norr – en storm rotad i tusenårig bitterköld, vars vindar bär med sig viskande röster som vittnar om svunna tiders förbrytelser och måttlösa våldsdåd. De blodisande legenderna om Bittermarken är ofta avsedda att varna, men hemsökta stormbyar och bister köld har aldrig stoppat de utarmade och förtryckta från att söka sig till...   [click here for more]
Free League Publishing  $19.99 $13.39

Add to DriveThruRPG.com Order  
Svärdets sång - Bittermarkens Kartor och Kort

Svärdets sång - Bittermarkens Kartor och Kort


Detta paket till rollspelet Svärdets sång innehåller spelhjälpmedel skapade för att användas tillsammans med kampanjmodulen Bittermarken. Innehåll: En stor färgkarta över Bittermarken Ett ark med klistermärken för äventyrsplatser och gravstenar, som förvandlar kartan till en levande och permanent krönika över era äventyr Fjorton spelkort...   [click here for more]
Free League Publishing  $4.99 $3.34

Add to DriveThruRPG.com Order  
Svärdets sång - Den kanderade magikerns krypta

Svärdets sång - Den kanderade magikerns krypta


Upplyst av flämtande ljus stinker det gamla utnötta helgonets helgedom fortfarande av brända offergåvor. Murbruksdamm svävar i den stilla luften när ni slår sönder en mosaik föreställandes en förunderlig helare som behandlar sår med honungslen beröring – ögon blir ljusa och klara, lemmar vitala istället för vissnade, de döda reser sig från sina gravar och dansar runt honom....   [click here for more]
Free League Publishing  $9.99 $6.69

Add to DriveThruRPG.com Order  
Svärdets sång - Grundregler

Svärdets sång - Grundregler


Svärdets sång tar ett nytt grepp på klassisk fantasy. I detta rollspel är ni inte hjältar som skickas på uppdrag av andra i stället är ni äventyrare och skattletare som går er egen väg i ett fördömt land. I spelet kan ni utforska Det glömda landet, genomsöka uråldriga ruiner, kämpa mot drakar och demoner, och om ni överlever tillräckligt länge bygga ert...   [click here for more]
Free League Publishing  $24.99 $16.74

Add to DriveThruRPG.com Order  
Svärdets sång - Korpens klagan

Svärdets sång - Korpens klagan


Man säger att Det glömda landets sex första alver, de som planterade växterna, drog flodernas fåror och gav djuren hemvist, efter fullgjort värv lät samla sina rubiner i kungakronan Stanengist, vars namn betyder de hängande stenarna . I kronan vilade de välförtjänt, men övervakade samtidigt sin skapelse. Länge bars kronan av landets konungar och gav dem kraft att hålla riket...   [click here for more]
Free League Publishing  $17.99 $12.05

Add to DriveThruRPG.com Order  
Svärdets sång - Quetzels torn

Svärdets sång - Quetzels torn


Vinden dör. Blekt gräs växer i spiraler. Lavar bildar suddiga, regnbågsskimrande sigill på sprucken sten. Svarta träd kröker sina stammar, böjer sina grenar som i bugningar. Tornet drivs genom världens hud som en nål genom krusat papper. För varje steg närmre tornet förvanskas och förvrids det likt en hallucination. Det verkar oändligt högt, som något i en dröm. Vid tornets fot...   [click here for more]
Free League Publishing  $9.99 $6.69

Add to DriveThruRPG.com Order  
Forbidden Lands - Free League Workshop Design Templates

Forbidden Lands - Free League Workshop Design Templates


Design your own adventures and modules for Forbidden Lands using the Free League Workshop Community Content Program. This zip file contains: Indesign Template Indesign Template compatible with older versions Word Template Free fonts ...   [click here for more]
Free League Publishing   FREE 

Buy Now  
Displaying 1 to 15 (of 15 items) Result Pages:  1 
Select Page Number

  Stormsmiths: Mechanik Archetype