Close
Close
Browse Categories
Free Stuff
 Follow Your Favorites!
NotificationsSign in to get custom notifications of new products!Author
Adam Palmquist   Remove Search Term
Advanced Search

Products found in this section... Sort by: 
 Title    Publisher    Price  
Coriolis: Frozen Inferno

Coriolis: Frozen Inferno


“A deafening howl broke the silence and the shuttle began to jolt violently as it entered Surha’s freezing atmosphere. ‘Prepare for turbulence.’ the pilot’s voice informed them laconically over the intercom; the last word barely audible as the shuttle hit the stormfront of the razor-sharp ice blizzard. The pressure from the hard winds hammered the hull, with no tendency to let up. Some...   [click here for more]
Free League Publishing  $7.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Coriolis: Aram's Secret

Coriolis: Aram's Secret


The acidified planet Jina is widely considered as an uninhabitable hell hole. Despite this, a hardy mining colony known as Aram’s Ravine persists underneath the heavy clouds. Most travelers and traders in these parts choose the luxury resort moon Cala Duriha instead, and only the most desperate descend through the toxic atmosphere to visit the Ravine. Fate forces the PCs down to the planet, however,...   [click here for more]
Free League Publishing  $9.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Тайна Арама

Тайна Арама


Амали проклинал собственную глупость и гордыню: не нужно было забираться так глубоко. Только калиты спускаются так близко ко дну Ущелья, и даже они предпочитают селиться на высоте. Когда он сидел за столом в чайхане, это...   [click here for more]
Studio 101  $9.99 $5.12

Add to DriveThruRPG.com Order  
Coriolis: Atlas över Tredje horisonten

Coriolis: Atlas över Tredje horisonten


Mörkret omsluter skeppet Akhander där det hänger tyst i tomheten. Besättningen har just vaknat ur drömlös stas efter portalhoppet till Odacon och skeppet kalibrerar sina system. På styrbord sida ser sensoroperatören Nima en grå hinna som plötsligt framträder ur mörkret. Virvlar skymtar i det grå töcknet. Nima drar ett djupt andetag när hon inser skalan på det hela, samtidigt som...   [click here for more]
Free League Publishing  $19.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Coriolis - Horisontens hemligheter

Coriolis - Horisontens hemligheter


Ikonernas förlovade rike, det vidsträckta kluster av stjärnsystem som kallas för Tredje horisonten, är fyllt av olösta mysterier, forntida ruiner och dödliga hemligheter. Allt från Portalbyggarnas mäktiga artefakter till de mystiska emissariernas sanna natur har länge bara varit myter för vanligt folk i Horisonten. Tills nu. I den här 64-sidiga modulen avslöjas Horisontens hemligheter...   [click here for more]
Free League Publishing  $7.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Coriolis: Arams hemlighet

Coriolis: Arams hemlighet


Den försurade planeten Jina anses av de flesta vara ett obeboeligt helveteshål. Ändå framhärdar en liten koloni av gruvarbetare och kolonister i bosättningen Arams ravin. Trots närheten till stationen Coriolis föredrar de flesta skeppare att lägga till vid lyxmånen Cala Duriha och bara de mest desperata angör planetens yta. Men tillfälligheten gör äventyret och rollpersonerna kommer upptäcka...   [click here for more]
Free League Publishing  $9.99

Add to DriveThruRPG.com Order  
Displaying 1 to 6 (of 6 items) Result Pages:  1 
Select Page Number